Tvarumas ir socialinė atsakomybė

Pasišventę tvariai plėtrai

Mūsų tikslas - prisidėti prie sveikatos priežiūros visame pasaulyje, kuriant ir gaminant pažangius vaistinius preparatus. Kaip vaistų gamintojas, esame ypatingai atsakingi už savo produktus. Tam, kad būtų išvengta galimos rizikos vartotojams, mūsų gaminiai nuolat stebimi ir testuojami, siekiant užtikrinti aukštą jų kokybę. Tai taip pat apima ir šiuolaikines mūsų gamybos sąlygas. Esame įsitikinę, kad mūsų pareiga - vykdyti tvarią, į ateitį orientuotą plėtrą, todėl mūsų veikla yra ekonomiška, draugiška aplinkai ir socialiai atsakinga.

Draugiški aplinkai

Gamindami vaistus, jaučiame atsakomybę už išteklių taupymą ir savo poveikio aplinkai mažinimą bei, kiek leidžia ekonominės galimybės, įsipareigojame nuolat didinti savo draugiškumą aplinkai ir gerinti energijos vartojimo efektyvumą.

Pavyzdžiui, mes taip pat išnaudojame įvairias galimybes taupant energiją, taip prisidėdami prie klimato apsaugos. Be to, nuolat tobulindami techninių ir organizacinių priemonių tinkamumą, stengiamės padidinti naudojamų žaliavų ir pakavimo medžiagų efektyvumą.

Atsakomybė už savo darbuotojus

Tikime, kad darbuotojų sauga yra vadovų pareiga. Šiuo tikslu savo įmonėje užtikriname sąlygas, leidžiančias visiems mūsų darbuotojams dirbti saugioje aplinkoje, kurioje nėra nelaimingų atsitikimų. Pavojai ir rizika sistemingai šalinami arba mažinami iki minimumo.

Taikydami struktūrines priemones, techninę įrangą, pirminį ir tolesnį darbuotojų mokymą bei glaudžiai bendradarbiaudami su valdžios institucijomis, užtikriname savo darbuotojų ir partnerių saugumą.

Kitos temos