„MENARINI Group“ elgesio kodeksas

Mūsų veiklos pagrindas – sąžiningumas ir etika.

„MENARINI Group“ elgesio kodeksas išreiškia vertybes, kurios įkvepia mūsų Grupės darbuotojus. Mūsų ketinimai atstovauti bendrovės „MENARINI“ ar jos dukterinių įmonių interesams jokiu būdu nepateisina elgesio, prieštaraujančio šiame elgesio kodekse nustatytiems principams.

Esame įsitikinę, kad sąžiningumas ir etika visada bus mūsų veiksmų pagrindas, mūsų stiprybės šaltinis ir raktas į nuolatos augančią sėkmę.

Šis kodeksas yra ne tik ant popieriaus lapo užrašytų žodžių rinkinys, bet ir tiesioginės konkrečios gairės, įkvepiančios mūsų direktorių, vadybininkų ir darbuotojų elgesį tiek Italijoje, tiek užsienyje; tai taip pat yra įsipareigojimas kolektyvui, paremtas sąmoningais veiksmais suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.

„MENARINI Group“ elgesio kodeksas galioja visoms grupės įmonėms, kad ir kur jos bebūtų.

Download

„Menarini Group“ elgesio kodeksas
Menarini pasaulinis trečiųjų šalių elgesio kodeksas

Kitos temos